Všedný život

 

 

Sekcia zaoberajúca sa všedným životom našich predkov.

Ich remeslami, návykmi, odievaním, ako aj spoločenským správaním, trestami, architektúrou a pod.

 

 

 

 

Odievanie:

 

Všeobecne o odievaní

Odev urodzeného muža

Odev bežného muža

Odev ženy

Odev kňaza

 

 

Architektúra:

 

Obydlia nobility

Obydlia bežného človeka

Románske pamiatky na našom území

 

 

Použitá literatúra a zdroje pre odievanie:

BARAN, Ludvík  – STAŇKOVÁ, Jitka.: Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008, 180s, ISBN 8024720357

PETRÁŇ, Jozef a kolektív. : Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství , 1985, 1030s

http://curiavitkov.cz/prace32.html

http://curiavitkov.cz/prace34.html

http://curiavitkov.cz/prace35.html

http://www.eg.bucknell.edu/~lwittie/sca/garb/europe_class/europe_bliaut.html

http://www.eg.bucknell.edu/~lwittie/sca/garb/bliaut.html

http://historyofeuropeanfashion.wordpress.com/category/medieval-1100-1450

http://marybawa.com/historic/medieval/medieval3.html

http://www.kostym.cz


 


 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich