O Uhorsku

 

 

Cieľom tejto sekcie je zhromaždiť čo najviac informacii a textov zaoberajúciach sa všeobecnou históriou Uhorska.

 

Obsiahnuté informácie utvárajú obraz dejín monarchie od jej vzniku až po posledného žijúceho člena arpádovskej dynastie - čiže viac ako tri storočia dejín Uhorska.

 


Ladislav I . "Svätý"

 

Arpádovci

Vznik Uhorska

Uhorsko 1038 - 1100

Uhorsko 1100 - 1200

Uhorsko 1200 - 1301

 

Sociálne vrstvy uhorskej spoločnosti v 11.- 13.stor.

Korunovačné klenoty uhorských kráľov do 13.stor.

 

 

 

Použitá literatúra a zdroje:

Kniha kráľov, Vladimír Segeš a spol., 2010 ISBN 978-80-10-02026-3

Nitrianske kniežatstvo, Ján Steinhubel, 2004 ISBN 80-224-0812-3

Osem storočí slovenskej heraldiky, Ladislav Vrteľ, 1999 ISBN 086516458-4

Okres Topoľčany, Vlado Uhlár, 1988

Slovensko. Dejiny,  Ján Tibenský a kolektív autorov, Bratislava, Obzor 1971

Rekordy Slovenska - Človek a spoločnosť, Kliment Ondrejka, 2002 ISBN 80-8067-077-3

Devín,Veronika Plachá. Jana Hlavicová, 2003 ISBN 80-8046-231-3

Od Čahtíc po Strečno, Jozef Kočiš, 1989 ISBN 80-2170053- X

Moravia Magna - Kosmova "Kronika Česká" www.moraviamagna.cz

Slovenské dotyky - rozhovor s Pavlom Dvořákom

Dobrodruh.sk


 

Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider