Arpádovci

 

 

Rod Arpádovcov zhrnutý v piatich základných rodokmeňoch. Prvý z rodokmeňov označuje Arpádovcov v priamej línii počnúc Takšoňom. Druhý rodokmeň znázorňuje vazulovskú vetvu Arpádovcov. Tretí z rodokmeňov zahŕňa dynastiu Arpádovcov v 12. a na počiatku 13. storočia. Štvrtý a piaty rodokmeň znázorňuje prakticky koniec dynastie Arpádovcov a nástup Anjouvcov na uhorský trón.

 

 

Vysvetlivky:

 

Rodokmene sledujú priamu líniu rodu Arpádovcov - najmä vládcov a ich nasledovníkov - preto sa mená manželiek a manželov objavujú iba sporadicky, dátum narodenia sa neobjavuje vôbec.

 

Mená najvýznamnejších predstaviteľov rodu a mená panovníkov sú hrubo vyznačené. Písmeno "m:" pod menom označuje manžela alebo manželku príslušníka rodu.

 


 

 

Prví Arpádovci

 


 


Vazulovská (nitrianska) vetva Arpádovcov

 

 


 

Arpádovci v 12. a na počiatku 13. stor.

 

 

 


Poslední Arpádovci I.

 

 

 

 

Poslední Arpádovci II.

 

 

 

 

 Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider