O Nitriansku

 

 

Cieľom tejto sekcie je zhromažďovanie

informácii a textov zameraných na

všeobecnú históriu Nitrianska.

 

Obsiahnuté informácie utvárajú obraz dejín nášho dnešnéhu územia od Pribinovho kniežatstva až po zánik Nitrianskeho údeľného kniežatstva.

 

Nitriansky diadém

 

 

Nitrianske údelné kniežatstvo:

 

Rozloha Nitrianskeho údelného kniežatstva

Význam Nitrianskeho údelného kniežatstva

Nitriansko očami jeho súčasníkov

 

 

Úvahy a autorské články:

 

Sociálne vrstvy veľkomoravskej spoločnosti

Zbrane Nitranov z čias Veľkej Moravy

Tisícročný maďarský útlak?

Po stopách slovenskej šľachty - prológ

Po stopách slovenskej šľachty v 11. - 13.stor.

Etnicita obyvateľov severných Uhier


 

 

 

Použitá literatúra a zdroje:

Kniha kráľov, Vladimír Segeš a spol., 2010 ISBN 978-80-10-02026-3

Nitrianske kniežatstvo, Ján Steinhubel, 2004 ISBN 80-224-0812-3

Osem storočí slovenskej heraldiky, Ladislav Vrteľ, 1999 ISBN 086516458-4

Okres Topoľčany, Vlado Uhlár, 1988

Slovensko. Dejiny,  Ján Tibenský a kolektív autorov, Bratislava, Obzor 1971

Rekordy Slovenska - Človek a spoločnosť, Kliment Ondrejka, 2002 ISBN 80-8067-077-3

Devín,Veronika Plachá. Jana Hlavicová, 2003 ISBN 80-8046-231-3

Od Čahtíc po Strečno, Jozef Kočiš, 1989 ISBN 80-2170053- X

Moravia Magna - Kosmova "Kronika Česká" www.moraviamagna.cz

Slovenské dotyky - rozhovor s Pavlom Dvořákom

Dobrodruh.sk


 

 

 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider