Bojové pole

 

 

Sekcia venovaná vojenstvu ranostredovekého Uhorska.

Cieľom sekcie je podrobne predstaviť život počas bojového

ťaženia, bojovú taktiku ranostredovekých vojsk, ich

hierarchické zloženie a rekonštrukcie ich výzbroje a výstroje.

 

..."Veď práve rozum to je, ktorý človeka núti čeliť nebezpečiu mečov, kopijí a šípov, zbavuje ho chovania zbabelca a zlej povesti. Dôkazom toho je skutočnosť, že statočný človek, skôr než sa vrhne do bitky, sa trasie, je rozochvený a bledne, pretože myslí na to, čo chce učiniť, a rozpráva sa sám so sebou o tom, do akých nebezpečenstiev sa vydá. Jeho srdce sa chveje a vzpiera sa tomu. Keď sa však dostane do bitky a ocitne sa v jej vrave, ono chvenie, vzrušenie a bledosť zmizne. Veď vo všetkom konaní, pri ktorom neužije rozumu, sa ukážu chyby a neúspech..."


Usáma Ibn Munkíz ( 1096 - 1188 ) 

 

 

Vojenské akcie Uhorských vojsk v 11. až 12. storočí

Nitrianske kniežacie vojsko a uhorské vojsko v 11.- 13. stor

 

Výzbroj

Sečné zbrane

Úderné zbrane

Bodné zbrane


Výstroj

Zbroj ťažkoodenca

Zbroj ľahkoodenca

Prilby

Štíty

 

 

Použitá literatúra a zdroje:


 

  

 


 


 

 


 

 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider