Všedný život

 

 

Sekcia zaoberajúca sa všedným životom našich predkov.

Ich remeslami, návykmi, odievaním, ako aj spoločenským správaním, trestami, architektúrou a pod.

 

 

 

 

Odievanie:

 

Všeobecne o odievaní

Odev urodzeného muža

Odev bežného muža

Odev ženy

Odev kňaza

 

 

Architektúra:

 

Obydlia nobility

Obydlia bežného človeka

Románske pamiatky na našom území

 

 

Použitá literatúra a zdroje pre odievanie:

BARAN, Ludvík  – STAŇKOVÁ, Jitka.: Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008, 180s, ISBN 8024720357

PETRÁŇ, Jozef a kolektív. : Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství , 1985, 1030s

http://curiavitkov.cz/prace32.html

http://curiavitkov.cz/prace34.html

http://curiavitkov.cz/prace35.html

http://www.eg.bucknell.edu/~lwittie/sca/garb/europe_class/europe_bliaut.html

http://www.eg.bucknell.edu/~lwittie/sca/garb/bliaut.html

http://historyofeuropeanfashion.wordpress.com/category/medieval-1100-1450

http://marybawa.com/historic/medieval/medieval3.html

http://www.kostym.cz


 


 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider