Románske odievanie

 

 

Človek má od počiatku prirodzenú potrebu seba a svoje telo chrániť. Práve táto potreba odštartovala tisíce rokov prebiehajúci vývoj ošacovania. Tisíce rokov vývoja sa podpísali pod čoraz dokonalejšie spracovanie surovín a zhotovovanie čoraz dokonalejších odevov.

 

 

 

 

Románske odievanie v Uhorsku:

 

V tomto článku sa však nebudeme venovať chronologickému vývoju odievania, ale zameriame sa na odievanie v 11. - 12. stor. Románske odievanie naväzuje na staršiu antickú tradíciu a je výrazne ovplyvnené byzantskou módou. V počiatkoch uhorského štátu sa v odievaní zložito prelínali tradície domáceho slovanského obyvateľstva, výhodné prvky odievania staromaďarských kmeňov, prvky byzantskej kultúry, a čoraz viac silnejúci vplyv zo západnej Európy. V strihoch odevov nebol žiaden rozdiel medzi pánom a poddaným. Spoločenské vrstvy sa odlišovali „iba“ v použitých materiáloch, farbách a zdobení. Domácou surovinou na zhotovovanie textílií bol ľan, konope a vlna. Drahé importované tkaniny (napr.hodváb) si mohli dovoliť iba vysokí šľachtici. Veľmi cenené boli drahé, zlatom prešívané brokáty. Najnákladnejšie ozdobné prvky pozostávali z perál, drahých kameňov, zlatých a strieborných nášiviek. Takisto odev muža a ženy bol štýlovo identický. Odev ženy, takisto ako aj muža, sa skladal zo spodnej tuniky, na ktorú si žena obliekla tuniku vrchnú, prípadne plášťa a pokrývky hlavy.. Najmladšie deti chodilievali často nahé alebo v jednoduchých košeliach. V staršom veku si obliekali odev ako dospelí.

 


 

Do 11. storočia, kedy v západnej Európe vznikajú prvé krajčírske cechy, bolo zhotovovanie odevov takmer výlučne záležitosťou domácej výroby. V strednej Európe vznikali prvé krajčírske cechy až oveľa neskôr (napr. 1318 v Prahe). Existovali však samostatné krajčírske dielne a to spravidla na komitátnych hradoch.

 

 

 

 

Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider