Románska architektúra na Slovensku

 

 

Sekcia zameraná na románsku architektúru a románske pamiatky na Slovensku. Nakoľko kostoly, baziliky, hradné komplexy a i., často podliehali za celú svoju existenciu mnohým prestavbám, budeme sa najdetailnejšie zameriavať na počiatky ich vzniku a románsku výstavbu.

 

 

 

 

 

Sakrálna architektúra:

 

Bzovík

Drážovský kostolík

Kostol sv. Michala na Klíži

Opátstvo v Ludaniciach

Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Rotunda dvanástich apoštolov v Skalici

Sádok

 

Svetská architektúra:

 

Bratislavský hrad

Devín

Nitriansky hrad

Oravský hrad

Pustý hrad

Spišský hrad

 


 


 

Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider