Božetechova listina

 


V časoch najvíťaznejšieho kráľa Bela, tohoto mena  tretieho,

ktorého          presláveného svetu vyjavil ligot      jeho veľkej

múdrosti, ale aj osvieteného   nitrianskeho biskupa Obranda, naplneného bohatými vedomosťami  filozofie ako

aj úprimnou svätosťou a pravou vierou vo všemohúceho

Boha, som bol ja po mene Božetech mních, pokorný

služobník Boží,  poverený opátom Jánom, na úprimnú

prosbu comesa Lamperta, aby som   na list slovy zvečnil,

a pre ďalšie generácie tak uchoval, príbehy a životy duší

Nitravy, aby nezapadli prachom a do večného

zabudnutia.

 

 

 

Milites Primi:

(bojovníci prvej triedy)

 

Lampert z Nitravy

Hromislav

Erik

 

Secundi Ordinis:

(bojovníci druhej triedy)

 

Jozef z Urmína

Vojnomír

Gorazd

Borivoj

Dragan

Jozef zvaný Zhasínač

Juraj

Rastic

Ondrej

Sebeš

Júsuf

 

 

Civilné obyvateľstvo:

 

Samuel kňaz

Robertino Aleramici

Una

Radana

Dalimila


 


 

Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider