Radana

 

 

Radana, plavovlasá dievka, je jedinou dcérou kováča Radomíra z Nitravy, a Miroslavy. Radomír bol v Nitrave kováčom vskutku vychýreným, nepochybne sa preto uňho striedali početné zástupy ľudí,  či to boli urodzení páni z okolia, ktorí potrebovali podkuť kone, alebo hradčania z podhradia. Malá Radana veľmi rada trávila čas s otcom v dieľni, a ten, aj popri ťažkej práci, jej rozprával rôzne príbehy o vílach a bytostiach čarovných. Keď dievča trocha povyrástlo, začalo sa popri matke priúčať tkaniu, šitiu i vyšívaniu. Skôr ako sa rúče dievča začalo o mladíkov zaujímať, zahľadelo sa do krásy vraných koní a vždy, keď k Radomírovi prišiel jazdec podkuť svojho koňa,  upustila od práce a utekala obdivovať statné a hrdé zviera. I často otcovi vravela, že jej najväčšou túžbou je mať koňa. Chcel jej Radomír toto prianie splniť, a keď sa ožrebila kobyla u vozára Michala, Radomír ho presvedčil, aby mu mladú kobylu za malý peniaz predal, keďže na ťahanie ťažkých vozov ju použiť nemohol.

 

Od tej chvíle Radana často na svojej kobyle jazdila po podhradí, viniciach a šírych pastvinách, ktoré Nitravu zo všetkých strán obklopujú. Radomír, keďže vedel, že dcérina láska ku koňom neustále rastie, často ju so sebou brával na hrad, aby si poobzerať mohla ustajnené bojové i jazdecké kone. V tomže čase, ako som si všimol, bol na hrade nedostatok služobníctva. Spôsobený bol nedávnou epidémiou čierneho kašľa, na ktorý odovzdalo dušu Pánovi mnoho ľudu. Preto, pri jednej návšteve hradných stajní, bol Radomír požiadaný miestnym šafárom, aby vydal Radanu do služby na hrad. Radomír privolil. Od toho času Radana slúži na hrade Nitria, a svojou šikovnosťou vyniká medzi rovnými. Azda by som mohol ešte spomenúť jej nezlomnú a bojovnú povahu, ktorá udivuje nejedného súčasníka.

 

 

 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider