Lampert z Nitravy

 

(urodzený ťažkoodenec)

 

 

 

Narodil sa dvanásteho dňa mesiaca Apríla v roku pána 1151. Rodičmi jeho boli Bernatys, dcéra Bukvena z Preslavy, a comes Luca, dlhoročný župan Nitravy. Lampert trávil v ranom detstve mnoho času v benidiktínskom kláštore v panstve Ludan, ktoré patrilo bratrancovi jeho otca Sobeslavovi. Tam sa teda vzdelával. Po dovŕšení šestnásteho roku života sa často účastnil, po boku otca, poľovačiek, súdov i trestných výprav voči lapkom a zlodejom. Po otcovej smrti, vo veku dvadsiatich dvoch liet, sa sám stal županom, teda zdedil úrad svojho otca. Hneď v prvom roku vo svojom úrade, započal veľké ťaženie proti lúpežným bandám a dezertérom z radov nomádov, ktoré si trúfali bezbožne nivočiť a sužovať remeselné osady. V tomže roku bolo uväznených, zmrzačených alebo popravených mnoho zlodejov a vrahov, medzi nimi aj vodca sikulských pohraničných strážcov, Bana, ktorý moc svoju zneužil pri vyplienení troch dedín. Lampert si u kráľa vymohol aj povolenie, kedy pri každej dôležitej osade mohol vybudovať malý hrad. Sám si vybudoval malé sídlo blízko panstva Ludan, kde vyrastal, a v mnohom pomáhal svojmu druhokolennému bratrancovi Sobeslavovi.

V roku pána 1175 sa na čele svojho komitátneho vojska zúčastnil uhorského ťaženia do Byzancie, kde takmer v bitke o mesto Zadar prišiel o život. Byzantíci ho zrazili z koňa, a ich smrteľnému zovretiu by určite podľahol, keby ho nezachránil jeho priateľ Borivoj.

O rok na to, ako vďaku všemohúcemu Bohu - za to, že ho smrti ušetril, vykonal púť do Antiochie, kde sa pripojil ku kresťanským rytierom v boji proti bezvercom. V týchto ťaženiach sa spoznal s Teobaldom, kastelánom hradu Bagras, a na tomže hrade aj niekoľko týždňov pobudol. Teobald ho sprevádzal na ceste do Jeruzalema, kde navštívili miesto ukrižovania spasiteľa.  Tu im Lampert, očarený bojovými schopnosťami Templárov, prisľúbil majetky a priestor na vybudovanie komutúry v okolí Nitravy.

 


 

Po návrate do Nitravy je Lampert stále verným prívržencom najvíťaznejšieho zo všetkých kráľov, Bela III., a i naďalej hrdo spravuje nitriansky komitát v mene kráľovom. Okrem iného je Lampert dobrým bojovníkom, keďže s mečom pravidelne cvičí a v telesnej kondícii sa udržuje. Rád sa v spoločnosti žien, pri všetkej počestnosti, pohybuje a je vítaným spoločníkom pri dvorských kratochvíľach.


 

 Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider