Una

 

(komorná)

 

 

Una je dcérou  Zirinda Bradatého, ktorý je v celej Nitrave azda najvychýrenejším rezbárom. Jeho diela zdobia nejedno sídlo bohatého pána a jeho reliéfy možno vidieť aj v samotnom sídle nitrianskeho župana. Vrúcne on svoju dcéru miluje a chráni, keďže Boh si v ťažkej chorobe  povolal Zirindovu manželku, Ivicu, k sebe, ešte počas Uninho raného detstva.

 

V období po Ivicinej smrti nastali pre rodinu krušné časy. V smútku biedu treli, práce bolo málo. Len Una bola zmyslom Zirindovho života. Sotva šesť liet mala, navštevovala stajne na hrade, kde obdivovala bojové kone, hladkala ich,  a čerstvé steblá trávy im nosila. Obľúbili si ju zbrojnoši i paholci, ktorí sa o kone starali. I možno vďaka tomu sa prihovorili u župana Luca, otca župana Lamperta, že Zirind je zručným remeselníkom , a nakoľko starý štitár, v podhradí, už nevládze vyrobiť potrebné množstvo štítov pre vojsko, že by ho on mohol nahradiť, alebo mu vypomôcť. Tak sa i stalo. Zirind vyrobil niekoľko štítov, ktoré svojou kvalitou predčili tie od starého štitára, i získal si týmto priazeň župana. Zlepšil sa teda, aj vďaka Une, hoc nevedomky, ich život. Dokonca Una dostala, darom od rytierov, mladú kobylu, nakoľko oni dobre vedeli, že kone sú jej najväčšou láskou. A tak bolo možné stretnúť , čo zvykom nebýva, mladé sedliacke dievča prehnáňať sana koni po pastvinách v okolí Nitrawy.

 


 

 

Niekoľko rokov na to si však všemohúci Boh, skrz ťažkú chorobu, povolal Uninho otca. Nad osirelou Unou sa zľutoval nový župan Lampert, a pribral ju medzi služobníctvo na hrad, nakoľko by sama, bez pomoci, sotva prežila. Plynuli dni, a plynuli roky. Z mladého dievčaťa vyrástla krásna deva. I keď to Una na hrade spočiatku nemala ľahké, a musela sa mnohému priučiť, v dnešných dňoch, vďaka jej veľkej šikovnosti, stala sa predáčkou osobného služobníctva comesa Lamperta. I sprevádza svojho pána takmer na každej jeho ceste, čomu sa však nemožno čudovať, nakoľko Una hrad pravidelne navštevovala už v Lampertových chlapčenských rokoch, a snáď i vďaka tejto skutočnosti je jeho obľúbenkyňou. Create by Ing. Jozef Húščava  Template by DieterSchneider