Projekt Dobový tábor

 

Občianske združenie Spolok oživenej histórie Milites Nobiles získalo v roku 2018 peňažný grant od spoločnosti Jaguár Land Rover Slovakia, v rámci programu Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú, ktorý sprostredkovala Nadácia Pontis, na podporu našej činnosti. Po všeobecnej diskusii sa vedenie združenia rozhodlo vypracovať projekt, ktorým sa o zmieňovaný grant uchádzalo, pričom získané peniaze mali poslúžiť na nákup táborového inventára. Išlo predovšetkým o historický nábytok, medzi ktorý patria stoly, lavice, truhlice, police na riad, či iný dobový inventár, ako aj historické stany.

 


Vďaka zakúpeným novým veciam sme boli schopní rozšíriť našu táborovú výbavu takmer dvojnásobne, čo je pri neustále zvyšujúcom sa počte interných členov nesmierne vítané. Následne (po odbrdžaní grantovej čiastky) bolo vykonaných niekoľko samostatných workshopov, na ktorých členovia SOH Milites Nobiles nový nábytok skladali a testovali. Na prvej tvorivej dielni sme vytvárali nové stanové tyče, ktoré tvoria konštrukciu potrebnú pre vztýčenie historických stanov. Pri ich tvorbe sme sa inšpirovali historickými a obrazovými prameňmi tak, aby ich tvar a funkcia čo najviac zodpovedali historickej realite. Druhý workshop bol uskutočnený o niekoľko týždňov po prvom. Na ňom naši členovia zostavovali nový nábytok, predovšetkým stoly a lavice. Pri tejto činnosti bolo nutné jednotlivé časti nábytku označiť zhodnými symbolmi, pre ich efektívnejšie a jednoduchšie skladanie v budúcnosti. Okrem toho sa niektorí členovia venovali údržbe a čisteniu zbraní, zbrojí a celého dobového inventára. Taktiež nový nábytok bolo potrebné zakonzervovať a to ošetrením všetkých drevených častí ľanovým olejom. Tento postup máme takisto zdokumentovaný na základe historických prameňov. Na poslednom workshope bolo potrebné vztýčiť nové stany na konštrukciách, ktoré členovia SOH Milites Nobiles vyrobili už predtým, na prvej tvorivej dielni. Taktiež sme potrebovali prezrieť stany, ktoré sú v združení už dlhšie a opraviť ich nedostatky. Išlo najmä o prišívanie kožených a látkových pútok, ktoré slúžia na uchytenie kolíkov. Taktiež bolo potrebné zašiť niektoré prístrešky, ktoré sa častým používaním znehodnotili. Finálnou fázou bolo dobrusovanie a ošetrovanie drevených plôch truhlíc pomocou ľanového oleja.

 

Členovia Spolku oživenej histórie Milites Nobiles sa postupne zúčastnili troch workshopov, počas ktorých sa venovali výrobe a úprave dobového táborového inventára.

 

Finančný grant od spoločnosti Jaguár Land Rover Slovakia využilo občianske združenie SOH Milites Nobiles v súlade s proklamovanými zámermi. Nákup materiálu a historického nábytku potrebného na zveľadenie historického šľachtického tábora plánujeme ďalej využiť na väčšiu propagáciu našej národnej histórie. Aj s pomocou finančného grantu dúfame, že naša snaha bude korunovaná väčším záujmom laickej verejnosti o stredoveké dejiny vtedajšieho Uhorského kráľovstva a teda aj slovenských dejín.

 


 

Rekonštrukcie historických stanov, ktoré Spolok oživenej histórie Milites Nobiles vďaka grantom nadobudol, vychádzajú striktne z obrazových prameňov z obdobia 11. - 13. storočia. Vľavo: priestranný stan so šibenicovou konštrukciou. Neznámy rukopis, 9. stor.  Vpravo: kuželovitý stan. Legenda o Rolandovi  -  British Library Ms Landsdowne 782 f.34v.

 

Touto cestou ďakujeme spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia za poskytnutie finančného príspevku vo výške 1000 €, ktorý výrazne napomohol skvalitniť životnú úroveň našich členov počas ich účasti na kultúrno-historických podujatiach, a zároveň napomohol k lepšej prezentácii našich dejín smerom k laickej verejnosti. Rovnako ďakujeme Nadácii Pontis za sprostredkovanie, pomoc, vysoko profesionálny prístup a celkovú realizáciu.

 Create by Ing. Jozef Húščava  Template by RTW & DieterSchneider