Pripravovaný projekt Družina magistra Donča

 

 


 


 

Spolok oživenej histórie Milites Nobiles neoficiálne avízoval prípravu projektu Družina magistra Donča už niekoľko mesiacov dozadu. V rámci príprav zmieňovaného projektu sme najskôr oslovili len ten najužší kruh našich priateľov a spolupracovníkov, takisto sme sa v tomto smere radili aj s kolegami z Českej republiky, kde funguje už niekoľko projektov zameriavajúcich sa na prezentáciu dobového života v  prvej štvrtine 14.storočia.  Čo sa Slovenska týka, rozhodli sme sa oboma našimi projektmi (Družina nitrianskeho župana 12.stor., a Družina magistra Donča 14.stor.), zaplátať uprázdnené pozície v oživovaní našej histórie, ktoré sa týkajú najmä 12. až prvej štvrtiny 14.stor. Veríme, že sa časom na podobnú nôtu naladia aj iné, prípadne vzniknú nové, združenia, ktoré svojou činnosťou pomôžu pri ďalšom rozvoji v zaujatí uprázdnených pozícii v prezentovaní našich stredovekých dejín.

 

Čo sa samotného projektu týka, stále sa nachádza vo fáze plánovania, podrobného štúdia a hľadania čo možno najlepších riešení. Prvú živú prezentáciu plánujeme ideálne na rok 2015, ak samozrejme pôjde všetko podľa našich najpozitívnejších predstáv.

 


 

 

 

Ciele projektu:

 

V rámci projektu Družina magistra Donča môžeme načrtnúť niekoľko základných cieľov. Predovšetkým by sme radi, prostredníctvom projektu, priblížili širšej verejnosti život človeka v dobe nástupu Anjuovcov na uhorský trón, dobe politického rozkladu kráľovskej moci a v dobe, kedy defakto Uhorsko ovládali oligarchovia. 

Primárnym cieľom bude vybudovanie jadra družiny magistra Donča, ktorú by sme postupne radi rozširovali o jeho urodzených lenníkov, zemanov, či prostých bojovníkov. Ruka v ruke s budovaním družiny kráča aj jej účasť na hromadných bitkách a turnajoch. V tomto smere bude nutnosťou plne vybavený vojenský tábor.


Radi by sme, v rámci možností, zrekonštruovali politické a hierarchické zázemie župného úradu v prvej štvrtine 14.stor. To by bolo v praxi opäť využívané v rámci hromadných akcii s dobovou tematikou.


V prípade rozšírenia projektu o ďaľšie združenia, prípadne jednotlivcov, je smelou vidinou do búducnosti, organizovanie akcii "o nás, pre nás", bez nutnej účasti divákov.Datovanie projektu:

 

Projekt Družina magistra Donča bude mapovať najmä udalosti od roku 1301, kedy zomrel Ondrej III., posledný Arpádovec, do roku 1312, kedy sa odohrala bitka pri Rozhanovciach. Čo sa týka odevov, výstroje a výzbroje, takisto ako aj ostatnej výbavy, zatiaľ sme striktne nevymedzili obdobie akceptovateľnosti, bude sa však predbežne jednať o toleranciu v rozmedzí  rokov  1290 - 1320.

 

 

 

Ako bude Dončova družina vlastne fungovať?

 

Nakoľko sa jedná o pomerne náročný a obšírny projekt, domnievame sa, že najideálnejším riešením bude nadskupinová forma organizácie družiny. Jadro družiny, teda samotného Donča a jeho najbližších družníkov, si vezme na paškál SOH Milites Nobiles. Nakoľko bol ale Donč významným šľachticom, a neskôr aj županom, rozhodli sme ponúknuť účasť na projekte aj záujemcom z iných združení, prípadne aj celým združeniam, ktoré sa môžu k projektu pridať buď ako priamo Dončovi družníci, ale aj ako jeho urodzení lenníci s vlastnými malými družinami. V konečnom dôsledku by sme tak vedeli vybudovať pomerne početnú družinu, ktorou by sme úspešne mohli poukázať na reálne kontúry komitátneho vojska v Čákovskom období.  Projekt nechce nijakým spôsobom ovplyvňovať aktivity v domácich skupinách potencionálnych záujemcov, skôr ho treba chápať ako voľný zväzok nadšencov, ktorí by radi, čo možno najautentickejšie, stvárnili rôznorodé aspekty života v tomto období.

Tak ako aj náš predošlý projekt, tak aj projekt Donč, bude striktne podliehať dobovej hierarchii. Každý účastník bude stvárňovať svoju postavu, reálnu, alebo vymyslenú, na základe jej povahových a charakterových čŕt, sociálneho zázemia a pod. Nehľadáme len bojovníkov, ale aj remeselníkov, kupcov, kňazov a iných príslušníkov civilných odvetví.

 


Kostýmové podmienky:

 

V súvislosti s kostýmovými podmienkami, vizuálom odevov, výstroje a výzbroje, spíšeme (v rámci možností) podrobný hárok, ktorý uverejníme na našom webe. V súčasnosti nechávame u záujemcov voľný priebeh samoštúdiu. Už teraz je však isté, že akceptovať v tomto smere budeme len odevy autentických strihov, z látok dostupných na našom území v sledovanom období a pod. Čo sa výstroje a výzbroje týka - nebudú akceptované zatvárané krúžky, umelá výplň vypchávaníc, typologicky nevhodné zbrane a iné nedobové doplnky. Zároveň budú musieť všetky odevy zodpovedať spoločenskému statusu nositeľa.

 

 


 

 

Ako sme sa už zmienili v úvode, projekt je vo fáze príprav. Reálne počítame s prvou prezentáciou v roku 2015. Nechceme v tomto smere nič uponáhľať - prioritou je kvalita a autenticita.


Zdôrazňujeme, že podieľať na projekte sa môže skutočne každý.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na [email protected]

 

 


 


 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by RTW & DieterSchneider