Ponúkame Vám

Living History:

 

Poľovačka: Tábor veľmoža a popredných hodnostárov župy,

baviacich sa poľovačkou.

Zahŕňa: 4 - 5 účastníkov v civilných odevoch, zariadený stan, stôl,

predmety osobnej potreby, nádoby na jedenie a pitie, zbrane;

Takisto zahŕňa výklad k jednotlivým častiam výbavy a k poľovačke a jej význame v ranostredovekom Nitriansku.

 


 

 

Vojenský tábor: Vojenský, strážny, tábor komitátneho vojska na ťažení.

Zahŕňa: 10 a viac účastníkov v plnej výbave - bojovú elitu, bojovníkov nižších vrstiev, kňaza, ženský doprovod, niekoľko zariadených stanov - stan veliteľa, poľnú kaplnku, poľnú kuchyňu, stolov, predmetov osobnej potreby a pod.
Všetci ľudia v tábore sa riadia dobovou hierarchiou - bojovníci v tábore vykonávajú im príslušiace činnosti, cvičia sa v boji - či už bez zbrane, alebo so zbraňou, služobníctvo obsluhuje, varí a pod. Celý tábor žije svojim vlastným životom a autenticky mapuje život na bojovom ťažení v druhej polovici 12.stor.

 


 


V roku 2013 ponúkame základným školám program zahŕňajúci:

- výklad o Nitrianskom kniežactve v Uhorskom štáte.

- ukážka dobového odievania s výkladom ( 11. - 12.stor.)
- ukážka boja, bojovej výbavy s výkladom ( 11. - 12.stor.)

Akciu je možné vykonať v interiéri aj exteriéri. ( Za predpokladu konania akcie v exteriéri je možné dohodnúť sa na rozložení malého tábora.) V prípade záujmu a bližších informácii nás prosím kontaktujte.

__________________________________________________________________

 

 

Scénické vystúpenia:

 

Riešenie sporu: Scénka snažiaca sa reálne stvárniť spor medzi županom a vplyvným šľachticom, ktorý skončí súbojom. Predmetom sporu je opakované neplnenie povinností voči kráľovskému domíniu zo strany vplyvného šľachtica.

 

Trvanie vystúpenia: cca 5 minút

Počet účinkujúcich: 4 až 6

 


 

 

Alžbeta: Veľmož Rastislav opustil svoj dvorec a vydal sa na dôležitý snem v Stoličnom Belehrade. Situáciu využil Rastislavov úhlavný nepriateľ ,Borivoj, ktorý v jeho neprítomnosti dvorec prepadol, vyraboval a čo je najhoršie - odsúdil na smrť Rastislavovu milú Alžbetu. Zvíťazí dobro? Aký bude osud obyvateľov dvorca? Scénka je humorne ladená.

 

Trvanie vystúpenia: cca 6 minút
Počet účinkujúcich:
3 až 4

 


 

 

______________________________________________________________________

 

 

Samostatné súboje

 

Okrem vyššie uvedeného ponúkame aj samostatné súboje, v ktorých sa predstavia naši bojovníci - tí najchrabrejší a najsatočnejší z celého Uhorska.

 

 


  

 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by RTW & DieterSchneider