Družina nitrianskeho župana 12.storočie


 

Primárnym cieľom, a nosným projektom, spolku oživenej histórie Milites Nobiles je plnohodnotné zrekonštruovanie najbližšej družiny, resp. suity, reálnej historickej postavy nitrianskeho župana Lamperta, ktorý vykonával túto vysokú úradnú funkciu v poslednej štvrtine 12.storočia. O samotnom Lampertovi toho veľa nevieme - jedným z mála záznamov, ktoré nás oboznamjú s jeho funkciou, je donačná listina kráľa Bela III. z roku 1193, v ktorej je Lampert uvedený ako župan Nitry.

 

Aj napriek tomu, že o županovi Lampertovi ( okrem jeho mena, držaného úradu a letopočtu ) nevieme takmer nič, disponujeme dostatočným množstvom informácii o jednotlivch spoločenských vrstvách, a ich povinnostiach, vo vzťahu k sledovanému obdobiu. Na základe týchto poznatkov, s prísnym zreteľom na dobovú hierarchiu, sa snažíme o vernú rekonštrukciu sprievodu vysokého krajinského úradníka.


Zameranie a aktivity Spolku oživenej histórie Milites Nobiles, si vyžadujú upozorniť na základné pravidlá, o ktorých musí byť potenciálny záujemca o členstvo prednostne informovaný.

 

I. Do družiny príjmame iba osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. Je však možné dohodnúť sa  na výnimke.

II. V družine neexistuje zmena charakteru - povolanie, kt. sa v družine rozhodnete stvárniť už nemožno zmeniť. Jedinou výnimkou je panoš, ktorý môže byť po istom čase pôsobenia v družine, ako aj za zásluhy, pasovaný za rytiera.

III. Povinnosťou každého člena je postupne si zaobstarať odev civilný, ktorý zahŕňa aj časti odevu do nečasu a zimných mesiacov. Odev musí byť adekvátny k spoločenskému postaveniu nositeľa v družine.

IV. Povinnosťou každého člena je postupne si zaobstarať odev bojový. Odev musí byť adekvátny k spoločenskému postaveniu nositeľa v družine.

V. Odevy musia byť autentických strihov a z prírodných látok, ktoré boli dostupné aj naším predkom v 12. storočí.

VI. Každý člen je povinný zaobstarať si predmety osobnej potreby.

 


 

Vojenská zložka a výcvik bojovníkov

 

Spolok oživenej histórie Milites Nobiles sa v rámci tréningov venuje historickým bojovým umeniam. Nakoľko sa primárne špecializujeme na aktívne nasadenie našej družiny do turnajov, hromadných bitiek a súbojov, je nutnosťou sa venovať všetkým aspektom dobového boja - z tohoto dôvodu aj šerm samotný chápeme ako regulárne bojové umenie.


Najväčší dôraz kladieme na šerm s jednoručným mečom, ktorý sa snažíme podľa dostupných materiálov do hĺbky analyzovať. K ďaľším odvetviam patrí boj s údernými zbraňami, drevcovými zbraňami, nožmi a dýkami, zápas s holými rukami, takisto ako boj vo formácii, koordinácia na bojovom poli a pod.

 

Je logické, že v tomto smere vyžadujeme pravidelnú účasť na tréningoch.

 

 

 

 

Život v družine

 

Boj však nieje jediným zameraním Spolku oživenej histórie Milites Nobiles. Cieľom projektu je vybudovať žijúci dvor veľmoža, ktorý sa bude zaoberať rôznymi odvetviami dobového života. Teda príjmame aj kupcov, remeselníkov, hudobníkov, felčiarov, kňazov a pod. Takmer každý si u nás nájde to, čo ho zaujíma.

 

 


 

 

 

Rozdelenie družiny a potrebná výbava:

 

Najvyššou autoritou je veľmož, župan – v našom prípade správca

kráľovského hradského majetku, komitátu

(v lat. hodnosť často označovaná Comes).

 

Priamo županovi podlieha hodnosť hradského veliteľa (maior exercitus)

 

Prichádza rad na tri základné kategórie rozdeľujúce vojenskú zložku:

 

Bojovníci prvej triedy ( milites primi)

 

 

-členovia zaradení v tejto skupine sú viazaní povinnými tréningami.

Dôvody sú jasné – jednak zvládnutie ťažkej zbroje, a čo je hlavné,

pravidelné precvičovanie sa v boji a fyzickej kondícii.

Tak ako aj v histórii, aj v našej družine tvoria elitu

armády.

 

K výzbroji a výstroji: Kvôli prehľadnosti je

vymenovaná iba základná výbava.

- nitovaný krúžkový komplet

- kónickú prilbu alebo kalotu

- ochranné krzno pod zbroj

- dlhú bojovú tuniku pod zbroj

- mandľový štít

- jazdeckú kopiju, románsky meč, prípadne

bulavu

 

Civilný kostým je takmer zhodný s kostýmom ľahko

odetých bojovníkov, avšak je možné honosnejšie a

výraznejšie zdobenie.

 

 

Hradní jobagióni ( iobagiones castri)

 

Sú viazaní povinnými tréningami (nakoľko ich výzbroj zahŕňa meč)

K výzbroji a výstroji: Kvôli prehľadnosti je vymenovaná iba

základná výbava.

- prešívanica, (príp. iný typ ľahkej zbroje)

- kónická prilba

- mandľový štít

- jazdecká kopija, románsky meč (prípadne iná bočná zbraň)

 

 

Hradčania (populis castri)

 

Niesu viazaní povinnými tréningami. Nakoľko ich živobytím

nemusí byť boj ale skôr remeslo....

 

K výzbroji a výstroji:

- civilný kostým

- kopija, bojový nôž alebo sekera

- nástroje umožňujúce vykonávanie daného remesla

 

Každodenný odev:

 

Každý člen družiny musí mať kostým zodpovedajúci jeho

spoločenskému postaveniu. Tu sú uvedené základné časti odevu:

 

- spodná košeľa (ľan, konope) bruchy (ľan, konope)

- nohavice (ľan, konope, vlna)

- kožené topánky (krpce alebo obracané topánky)

- onuce

- kožený opasok (buď viazaný alebo s prackou)

- vrchná tunika ( ideálne vlna)

- čiapka alebo slamený klobúk ( vlna, slama, plsť..)

- kukla, kapucňa do zlého počasia (ideálne vlna)

- silný vlnený plášť

 

 

Bez ohľadu na postavenie by mal inventár každého člena

obsahovať:

- príslušenstvo osobnej potreby - nádoba na jedlo a pitie, lyžica a pod...

- ostrý nôž

- brašňu alebo kapsičku

 


 

 

 

 


 

Create by Ing. Jozef Húščava  Template by RTW & DieterSchneider