Web:

 


 

Web www.militesnobiles.sk neslúži iba na prezentáciu združenia, ale aj na prezentovanie našej národnej histórie v sledovanom období. Takisto ako budovanie samotnej družiny, aj budovanie webu je neodmysliteľnou súčasťou našich projektov. Radi by sme totiž zhromaždili pre verejnosť dostupné, avšak aj nedostupné, informácie o našich dejinách a živote našich predkov, a vytvorili tak prehľadnú digitálnu históriu dostupnú pre širšiu verejnosť.

K celkovému prevedeniu webu by sme tiež radi povedali pár slov. Pri tvorbe webu sme sa po vizuálnej stránke snažili o čo najviac oku lahodiace prevedenie, ktoré bez rušivých prvkov navodí dobovú atmosféru. Zároveň sme však chceli dosiahnuť čo najväčšiu prehľadnosť. Použili sme teda pomerne jednoduchú štruktúru a web sme rozdelili na dve hlavné časti - "informatívnu" časť a časť orientujúcu sa výhradne na históriu.

Vstupnému portálu dominuje znak združenia - treba však podotknúť, že sme nečerpali inšpiráciu z terajšieho štátneho znaku Slovenskej republiky, ale voľne sme sa inšpirovali erbom uhorského kráľa Bela III. Pre navodenie príjemnej atmosféry sme použili hudobné prvky - Veľkomoravský chorál vo vstupnom portáli. Hlavy oboch hlavných sekcii ilustrujú výjavy z Maciejowskej biblie.

 

K dispozicii je Vám aj naše fórum, kde sa môžete zapojiť do akejkoľvkej diskusie a položiť nám akékoľvek otázky...

___________________________________________________________________

 

Všetky články, texty, obrázky a fotografie podliehajú autorským právam!

V prípade záujmu o použitie článku, textu, citácie, fotografie alebo iného materiálu zo stránok spolku oživenej histórie Milites Nobiles,  nás prosím kontaktujte na : [email protected]

Pri použití akéhokoľvek materiálu z naších stránok prosím uveďte zdroj: www.militesnobiles.sk


Ďakujeme!

 


 


Create by Ing. Jozef Húščava  Template by RTW & DieterSchneider